Skilta

Raati

Vanhat raadit (1968 - 2016)

Raadin ja toimihenkilöiden sähköpostiosoite on skilta (at) tut.fi.

Puheenjohtaja

Atte Lamminsalo

+358443040445
pj (at) skilta.fi

Kilta- ja opintomestari, VPJ

Mikko Kauhanen

+358449806601
ko-mestari (at) skilta.fi

Yritysvastaava

Noora Niemimaa

+358504100520
yritysvastaava (at) skilta.fi

Sihteeri

Aliisa Palm

+358407222331
sihteeri (at) skilta.fi

Rahastonhoitaja

Anna Eskola

+358440338839
rahastonhoitaja (at) skilta.fi

Tiedotusvastaava

Adam Zeidan

+358407204355
tiedotusvastaava (at) skilta.fi

Tapahtumavastaava

Lauri Suomela

+358504313848
tapahtumavastaava (at) skilta.fi

Fuksikapteeni

Joel Hakulinen

+358400892067
fuksikapteeni (at) skilta.fi

Emäntä

Matius Hurskainen

+358404167499
emanta (at) skilta.fi

Isäntä

Lari Leino

+358449708079
isanta (at) skilta.fi

Toimarit

Fuksikapteeni (syksy)

Jari Rauhala

0453272717

Sähköpaimen (syksy)

Valtteri Seppälä

0404876700

KV-vastaava

Jani Björklund


Yritystoimari

Samu Lampinen


Yritystoimari (ulko-XQ)

Joona Paananen


Sähkösanomien päätoimittaja

Reima Hyvönen


Liikuntavastaava

Jussi Heikkinen


Tiedotustoimari

Jukka Johansson


Valokuvaaja

Joni Lepistö


TEK-yhdyshenkilö

Jussi Kekki


Alumnivastaava

Atte Piispanen


Renki

Roope Raisio


Piika

Mikael Hämäläinen


50v-juhlavuositoimikunnan PJ

Teemu Kontro


Historiikkivastaava

Antti Peltotalo


Mikroguru

Pauli Oikkonen


Vuosijuhlavastaavat

Atte Piispanen & Juhani Mäkinen


Tapahtumatoimari

Juhani Mäkinen


Vanhat raadit

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990
1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970
1969 | 1968

2016

Raati

Puheenjohtaja
Juha Köykkä
Kilta- ja Opintomestari, VPJ
Mervi Mahlamäki
Sihteeri
Mikko Kauhanen
Yritysvastaava
Noora Niemimaa
Rahastonhoitaja
Mikko Impiö
Tiedotusvastaava
Tiia Moilanen
Tapahtumavastaava
Heidi Rouhiainen
Isäntä
Atte Lamminsalo
Emäntä
Matius Hurskainen
Fuksikapteeni EVP
Henri Kasurinen

Toimarit

Fuksikapteeni
Joel Hakulinen
Sähköpaimen
Adam Zeidan
KV-vastaava
Jere Lilja
Yritystoimari
Lauri Suomela
Yritystoimari
Tomi Mäkinen
Kilta- ja Opintokisälli
Jussi Kekki
Teekkarivastaava
Teemu Kontro
Päätoimittaja
Laura Mikkola
Liikuntavastaava
Henri Ponkala
Mikroguru
Pauli Oikkonen
Tiedotustoimari
Meri Turunen
Arkistointivastaava
Antti Peltotalo
Vuosijuhlavastaava
Reima Hyvönen
TEK-yhdyshenkilö
Tuukka Haapakumpu
Alumnivastaava
Atte Piispanen
Piika (syksy)
Aliisa Palm
Renki (syksy)
Nuutti Nissinen

2015

Raati

Puheenjohtaja
Markus Ovaskainen
Yritysvastaava, VPJ
Petri Seppä
Sihteeri
Tiia Moilanen
Rahastonhoitaja
Heidi Rouhiainen
Tiedotusvastaava
Laura Mikkola
Tapahtumavastaava
Teemu Kontro
Isäntä
Atte Piispanen
Emäntä
Mervi Mahlamäki
Kilta- ja opintomestari
Tommi Mehtonen
Fuksikapteeni EVP
Juha Köykkä

Toimarit

Fuksikapteeni
Henri Kasurinen
Sähköpaimen
Atte Lamminsalo
Prujutoimari
Jussi Kekki
KV-vastaava
Carita Logrén
Mikroguru
Matias Huhdanmäki
Liikuntavastaava
Mika Saukkonen
TEK-yhdyshenkilö
Mika Laatikainen
Alumnivastaava
Juha Toivonen
Arkistointivastaava
Antti Peltotalo
Yritystoimari
Ossi Martikainen
Teekkarivastaava
Jere Lilja
Yritystoimari
Noora Niemimaa
Päätoimittaja
Mikko Eronen
Tiedotustoimari
Eemeli Mäkinen
Vuosijuhlatoimari
Mikko Impiö
Tapahtuma- & vuosijuhlatoimari
Reima Hyvönen
Piikalikka
Sini Kylä-Kaila
Renkipoika
Leevi Kulju
Kiltakummi
Emmi Hallikainen
Sähköpaimen (kevät)
Ville Kuusisto
Renkipoika (kevät)
Henri Ponkala
Piikalikka (kevät)
Laura Karintaus
Vuosijuhlatoimari (kevät)
Tuomas Lindroos
Vuosijuhlatoimari (kevät)
Akseli Laaksonen

2014

Raati

Puheenjohtaja
Mika Laatikainen
Sihteeri
Heikki Tulomäki
Rahastonhoitaja
Iina Flyktman
Tapahtumapäällikkö
Maria Seitajärvi
Yritysvastaava
Petri Seppä
Kilta- ja Opintomestari
Antti Peltotalo
Isäntä
Atte Piispanen
Emäntä
Suvi Sajakorpi
Tiedotusvastaava
Carita Logrén
Fuksikapteeni EVP
Markus Ovaskainen

Toimarit

Fuksikapteeni
Juha Köykkä
Sähköpaimen
Ville Kuusisto
Piikalikka
Teo Heinävaara
Renkipoika
Henri Kasurinen
Tiedotustoimari, KV-vastaava
Noora Pirttilahti
Päätoimittaja
Laura Mikkola
Mikroquru
Ville Virta
Liikuntavastaava
Olli-Pekka Janhunen
Yritystoimari
Ossi Martikainen
Yritystoimari
Manu Kujala
Puuhapete
Santtu Kerttula
Tapahtumatoimari
Teemu Kontro
Vuosijuhlatoimari
Akseli Laaksonen
Vuosijuhlatoimari
Tuomas Lindroos
Prujutoimari
Jussi Kekki
Lukkari
Reima Hyvönen
TEK-yhdyshenkilö
Tommi Mehtonen
Alumnivastaava
Matti Uusipaasto
Kiltakummi
Mikko Rahikainen

2013

Raati

Puheenjohtaja
Juha Toivonen
Yritysvastaava
Riku Rainio
Tiedotusvastaava
Antti Peltotalo
Rahastonhoitaja
Maija Laine
Sihteeri
Iina Flyktman
Kilta- ja Opintomestari
Heikki Tulomäki
Isäntä
Mika Laatikainen
Emäntä
Maria Seitajärvi
Tapahtumapäällikkö/Alumniyhd.
Niko Liimatainen
Fuksikapteeni EVP
Tuomas Luukko

Toimarit

Fuksikapteeni
Markus Ovaskainen
Sähköpaimen
Anna-Maija Aasla
Yritystoimari
Petri Seppä
Prujuapu
Matti Lehtonen
Liikuntavastaava
Tommi Leskinen
Mikroquru
Ville Virta
Tiedotusassistentti
Carita Logren
Renkipoika
Atte Piispanen
KV-vastaava
Eveliina Seppälä
Piikalikka
Noora Pirttilahti
Päätoimittaja
Laura Mikkola
Sitsitoimari
Akseli Laaksonen
Sitsitoimari
Suvi Sajakorpi
Lukkari
Matti Uusipaasto
TEK-Ohmo
Reetta Mäkinen
Kiltakummi
Outi Potila
Bilekeisari (kevät)
Mikko Eronen
Vujutoimari (kevät)
Vesa Kyllönen
Päätoimittaja (kevät)
Sanni Aumala
Lukkari (kevät)
Sampo Turunen
TEK-Ohmo (kevät)
Joonas Heloterä
Renkipoika (kevät)
Arno Virtanen

2012

Raati

Puheenjohtaja
Jussi-Pekka Teini
Rahastonhoitaja
Kaisa Pylkkänen
Sihteeri
Laura Pitkäaho
Tiedotusvastaava, vpj
Erkka Martikainen
Isäntä
Eemeli Juurikka
Yritysvastaava
Riku Rainio
Emäntä
Maija Laine
Kiltamestari
Joonas Koski
Opintomestari
Hannu Reponen
Fuksikapteeni evp
Juha Toivonen
Yritysvastaava (kevät)
Markus Ovaskainen

Toimarit

Fuksikapteeni
Tuomas Luukko
Päätoimittaja
Sanni Aumala
Sähköpaimen
Matti Uusipaasto
Yritystoimari
Mika Laatikainen
Tiedotusassistentti
Jari Suikkola
Liikuntavastaava
Kaisa Lylynperä
Kolikonkiillottaja
Taru Suonurmi
Puuhapete
Antti Ryynänen
Mikroguru
Teemu Varsamäki
Lukkari
Sampo Turunen
TEK- & Alumnihenkilö
Pia Humalajoki
Prujuapu
Heikki Tulomäki
KulttüüüriHOMO
Mikko Eronen
Renkipoika
Petri Seppä
KV-vastaava
Eveliina Seppälä
Sitsiemäntä
Katariina Tuohimäki
Piikalikka
Iina Flyktman
Piikalikka (kevät)
Matias Huhdanmäki
Sitsi-isäntä (kevät)
Niko Liimatainen
KV-vastaava (kevät)
Heidi Uimonen
Kiltakummi
Mikko Jaatinen

2011

Raati

Puheenjohtaja
Vesa Hälvä
Rahastonhoitaja
Pia Humalajoki
Sihteeri
Sanni Aumala
Yritysvastaava, vpj
Mikko Eronen
Tiedotusvastaava
Erkka Martikainen
Kiltamestari
Taru Suonurmi
Opintomestari
Toni Lähteensuo
Isäntä
Jussi-Pekka Teini
Emäntä
Anna-Mari Lappi
Fuksikapteeni evp
Sampo Turunen

Toimarit

Sähköpaimen
Riku Rainio
Liikuntavastaava
Antti Leinonen
Yritystoimari
Jari Suikkola
Fuksikapteeni
Juha Toivonen
Tiedotusassistentti
Arttu Laapotti
Puuhapete
Joonas Koski
TEK-Yhdyshenkilö
Juho Mäkiharju
Mikroguru
Teemu Varsamäki
Toimittaja
Jari Kuisma
Toimittaja
Pauliina Leino
Sisällöntuottaja
Kaisa Pylkkänen
KV-vastaava
Heidi Uimonen
Sitsiemäntä
Katariina Tuohimäki
Sitsi-isäntä
Niko Liimatainen
Renkipoika
Markus Ovaskainen
Piikapoika
Eemeli Juurikka
Alumnivastaava
Minna Niittymäki
Sitsitoimari (kevät)
Laura Pitkäaho
Piikalikka (kevät)
Maija Laine
KV-vastaava (kevät)
Eveliina Seppälä
Lukkari (kevät)
Joonas Heloterä
Renkipoika (kevä)
Juha Toivonen

2010

Raati

Puheenjohtaja
Jaakko Vesala
Rahastonhoitaja, vpj
Vesa Hälvä
Sihteeri
Kaisa Pylkkänen
Yritysvastaava
Mikko Eronen
Isäntä
Ville Tuominen
Emäntä
Taru Suonurmi
Tiedotusvastaava
Minna Leivo
Fuksikapteeni EVP
Joonas Heloterä
Prujuvastaava
Teemu Varsamäki
Kiltamestari
Toni Lähteensuo

Toimarit

Liikuntavastaava
Joonas Möykkynen
Sähköpaimen
Heidi Uimonen
Lukkari
Jussi-Pekka Teini
Fuksikapteeni
Sampo Turunen
Tiedotusassistentti
Erkka Martikainen
KV-vastaava
Sini Syvänen
TEK-yhdyshenkilö
Antti Partanen
Alumnivastaava
Minna Niittymäki
Ekskursioemäntä
Arttu Laapotti
Prujuhenkilö
Hannu Reponen
Mikroguru
Markus Ristiniemi
Päätoimittaja (kevät)
Maria Seppälä
Tyhjäntoimittaja
Kati Kivijärvi
Neuvoa-antava
Juho Mäkiharju
Vanhapiika
Henriikka Rinne
Vuosijuhlavastaava
Pia Humalajoki
Sitsitoimari
Laura Pitkäaho
Renkipoika
Jussi Haapanen
Piikalikka
Anna-Mari Lappi
Toimittaja
Ilari Nevalainen

2009

Raati

Puheenjohtaja
Minna Niittymäki
Sihteeri
Vesa Hälvä
Rahastonhoitaja
Henriikka Rinne
Yritysvastaava
Juho Mäkiharju
Isäntä
Antti Supponen
Emäntä
Ossi Alapiha
Tiedotuspäälikkö
Minna Leivo
Kiltamestari, vpj
Teemu Varsamäki
Fuksikapteeni EVP
Kerttu Seppälä
Prujuvastaava
Jaakko Vesala

Toimarit

Fuksikapteeni
Joonas Heloterä
Päätoimittaja
Maria Seppälä
Sähköpaimen
Pia Humalajoki
Tiedotusassistentti
Sanna Eklund
Piikalikka
Taru Suonurmi
Renkipoika
Mikko Toivonen
Pruju/tenttiapu
Sampo Turunen
TEK-yhdyshenkilö
Antti Partanen
XQ-isäntä
Samuli Hämäläinen
KV- ja µ-guru
Toni Heikkinen
Kiltapeikko
Tiina Koivunen
Sitsitoimari
Mikko Eronen
Liikuntavastaava
Joonas Möykkynen
Toimittaja
Kati Kivijärvi
Kiltamörkö
Antero Vuorinen

2008

Raati

Puheenjohtaja
Tiina Koivunen
Sihteeri
Henriikka Rinne
Rahastonhoitaja
Minna Niittymäki
Isäntä
Teemu Varsamäki
Emäntä
Jenni Koljander
PR-Emäntä
Hanna-Mari Pekkala
Tiedotusvastaava
Ossi Alapiha
Kiltamestari
Sanna Eklund
Fuksikapteeni EVP
Kaisa Kurenniemi
Prujuvastaava
Maria Seppälä
Isäntä (kevät)
Antti Pajunen

Toimarit

Fuksikapteeni
Kerttu Seppälä
Sähköpaimen
Henri Kaihoniemi
TV-apu
Minna Leivo
Liikuntavastaava
Niklas Nikkanen
KV-vastaava
Terhi Alaviitala
XQ-emäntä
Pasi Laine
Juhlavuosivastaava
Kati Kivijärvi
TEK-yhdyshenkilö
Matti Lahdenperä
µ-guru
Toni Heikkinen
Kiltamörkö
Antero Vuorinen
Lukkari
Tommi Henttinen
Renkipoika (syksy)
Antti Supponen
Renkipoika (kevät)
Ville Tuominen
Prujuapu (syksy)
Vesa Hälvä
Prujuapu (kevät)
Toni Lähteensuo
Tenttivastaava
Sini Syvänen
Alumnivastaava
Antti Partanen

2007

Raati

Puheenjohtaja
Kati Kivijärvi
Sihteeri
Sanna Eklund
Rahastonhoitaja
Tiina Koivunen
Emäntä
Minna Niittymäki
Isäntä
Pasi Laine
PR-Emäntä
Hanna-Mari Pekkala
Tiedotusvastaava
Antti Partanen
Kiltamestari
Antti Pajunen
Fuksikapteeni EVP
Terhi Alaviitala
Prujuvastaava
Sini Syvänen

Toimarit

Renkipoika (kevät)
Juha Tiainen
Piikalikka (Kevät)
Jenni Koljander
TV-apu
Tuomas Mönkkönen
XQ-emäntä
Toni Liimatta
Liikuntavastaava
Jaakko Vesala
Päätoimittaja
Minna Leivo
Lukkari
Heikki Kauppinen
Toimittaja
Tommi Henttinen
KV-vastaava
Maria Seppälä
TEK-yhdyshenkilö
Matti Lahdenperä
Tenttivastaava
Annika Anttonen
Tenttivastaava
Jouni Kosunen
Mikroguru
Mikko Saransaari
Juhlavuosivastaava
Lauri Siljander
Kiltamörkö
Antero Vuorinen
Sähköpaimen (kevät)
Erkka Mäkinen
Fuksikapteeni
Kaisa Kurenniemi
Sähköpaimen
Irene Zakrzewski
Piikalikka (syksy)
Natalia Tolmatsova
Renkipoika (syksy)
Toni Lähteensuo

2006

Raati

Puheenjohtaja
Matti Lahdenperä
Sihteeri
Tiina Koivunen
Rahastonhoitaja
Jouni Kosunen
Emäntä
Teemu Vallinaho
Isäntä
Tuomas Ylisiurua
Kulttuurivastaava
Lauri Siljander
Tiedotusvastaava
Ville Kujala
Kiltamestari
Tero Vepsäläinen
Fuksivastaava EVP
Heikki Wilen
Opintovastaava
Mikko Saransaari

Toimarit

TV-apu
Heikki Kauppinen
Liikuntavastaava
Antti Partanen
Sähköpaimen
Terhi Alaviitala
Tenttivastaava
Kati Kivijärvi
TEK-yhdyshenkilö
Ari Moilanen
Excuemäntä
Irene Zakrzewski
KiltaMöRKö
Antero Vuorinen
Sähköpaimen (kevät)
Mari Santala
Mikroguru
Tedi
Päätoimittaja
Tommi Henttinen
KV-vastaava
Hanna-Mari Pekkala
Piikalikka (kevät)
Sini Syvänen
Piikalikka (kevät)
Terhi Alaviitala
Piikalikka (kevät)
Saara Heinonen
Piikalikka (syksy)
Sanna Eklund
Renkipoika (syksy)
Pasi Laine

2005

Raati

Puheenjohtaja
Ari Moilanen
Sihteeri
Maija Kumpulainen
Rahastonhoitaja
Matti Lahdenperä
Emäntä
Kati Kivijärvi
Isäntä
Jouni Kosunen
Excursiovastaava
Veera Höglund
Tiedotusvastaava
Mikko Saransaari
Kiltamestari
Lauri Siljander
Opintovastaava
Paula Heikkilä
Fuksikapteeni EVP
Santtu Karppinen

Toimarit

Fuksikapteeni
Heikki Wilen
Sähköpaimen
Mari Santala
Sähköpaimen (kevät)
Annika Anttonen
TV-apu
Ville Kujala
KV-vastaava
Sanna Vesti
Mikroguru
Teemu Järvinen
Liikuntavastaava
Tero Vepsäläinen
Päätoimittaja (kevät)
Sakari Siiki
Yläpäätoimittaja
Tommi Henttinen
Alapäätoimittaja
Jukka Kuuri-Riutta
Kiltamörkö
Antero Vuorinen
TEK-yhdyshenkilö
Kati Kettunen
Renkipoika (kevät)
Jasse Järviö
Piikalikka (kevät)
Mari Ojala
Renkipoika
Janne Tipuri
Piikalikka
Tiina Koivunen
Tilintarkastaja
Emmi Schaffrath
Tilintarkastaja
Otso Karhu

2004

Raati

Puheenjohtaja
Kati Kettunen
Sihteeri
Matti Lahdenperä
Rahastonhoitaja
Ari Moilanen
Emäntä
Sanna Koivu
Isäntä
Kalle Sistola
Excursiovastaava
Juha-Pekka Paunu
Tiedotusvastaava
Heikki Talla
Kiltamestari
Antti Kangasaho
Opintovastaava
Veera Höglund
Fuksikapteeni EVP
Roosamari Hakulinen

Toimarit

Fuksikapteeni
Santtu Karppinen
Sähköpaimen
Annika Anttonen
Yritysvastaava
Jaska Viherkari
TEK-yhdyshenkilö
Jouni Aaltonen
Tenttivastaava
Antero Vuorinen
Mikroguru
Teemu Järvinen
Päätoimittaja (kevät)
Otso Karhu
Liikuntavastaava
Juho Uurasjärvi
KV-vastaava
Karoliina Salminen
TV-apu
Jani Kilpilinna
Renkipoika (kevät)
Santtu Karppinen
Piikalikka (kevät)
Annika Anttonen
Sähköpaimen (kevät)
Eeva Lehesvuori
Päätoimittaja
Sakari Siiki
Renkipoika
Tero Vepsäläinen
Piikalikka
Maija Kumpulainen
Tilintarkastaja
Mari Marjamäki
Tilintarkastaja
Juha Ristimäki

2003

Raati

Puheenjohtaja
Jouni Aaltonen
Sihteeri
Ari Moilanen
Rahastonhoitaja, vpj
Emmi Schaffrath
Emäntä
Kati Kettunen
Isäntä
Joonas Hytönen
Excursiovastaava
Jaska Viherkari
Tiedotusvastaava
Otso Karhu
Kiltamestari
Niilo Neilimo
Opintovastaava
Mika Kauppila
Fuksikapteeni (evvk)
Jarno Selänpää

Toimarit

Liikuntavastaava
Teemu Pitkänen
Mikroguru
Teemu Järvinen
Tenttivastaava
Antti Kangasaho
TV-apu
Matti Ahola
Fuksikapteeni
Roosamari Hakulinen
Sähköpaimen
Eeva Lehesvuori
TEK-yhdyshenkilö
Mari Marjamäki
KV-vastaava, päätoimittaja
Karoliina Salminen
Piikalikka (syksy)
Sanna Vesti
Renkipoika (syksy)
Antero Vuorinen
Sähköpaimen (kevät)
Hanna Silen
Piikalikka (kevät)
Eeva Lehesvuori
Renkipoika (kevät)
Miika Aitomaa
Päätoimittaja (kevät)
Iiro Nyqvist
Tilintarkastaja
Tiina Järvinen
Tilintarkastaja
Heli Hurme
Kiltakummi
Siina Jokinen

2002

Raati

Puheenjohtaja
Mari Marjamäki
Sihteeri
Emmi Schaffrath
Rahastonhoitaja
Juha Ristimäki
Emäntä
Leena Jaatinen
Isäntä
Teemu Pitkänen
Excursiovastaava
Meri Partio
Tiedotusvastaava
Jouni Aaltonen
Kiltamestari
Anssi Lahtinen
Opintovastaava
Alina Koski
Tupsufuksikapteeni
Merja Tarvainen

Toimarit

Liikuntavastaava
Joonas Hytönen
Mikroguru
Teemu Järvinen
Tenttivastaava
Niilo Neilimo
TV-apu
Otso Karhu
Fuksikapteeni
Jarno Selänpää
Sähköpaimen
Hanna Silen
TEK-yhdyshenkilö
Harri Lammi
Päätoimittaja
Matti Ahola
Piikalikka
Mari Santala
Renkipoika
Ari Moilanen
Tupsufuksipaimen
Jarno Alahuhtala
Piikalikka (kevät)
Kati Kettunen
Renkipoika (kevät)
Antti Kangasaho
Päätoimittaja (kevät)
Markus Kahelin
Tilintarkastaja
Riina Kinnunen
Tilintarkastaja
Pasi Syvänen
Kiltakummi
Maiju Markova

2001

Raati

Puheenjohtaja
Harri Lammi
Sihteeri
Meri Partio
Rahastonhoitaja
Tiina Järvinen
Emäntä
Susanna Hyyppä
Isäntä
Tero Kaukola
Excursiovastaava
Harri Kailanto
Tiedotusvastaava
Sami Halinen
Kiltamestari
Juha Ristimäki
Opintovastaava
Heli Hurme
Fuksikapteeni EVP
Mari Marjamäki

Toimarit

Fuksikapteeni
Merja Tarvainen
Sähköpaimen
Jarno Alahuhtala
Piikalikka
Niina Marttila
Renkipoika
Niilo Neilimo
Liikuntavastaava
Emilia Olkanen
Mikroguru
Teemu Järvinen
Päätoimittaja
Karoliina Salminen
Tenttivastaava
Anssi Lahtinen
TV-apu
Jouni Aaltonen
TEK-yhdyshenkilö
Pasi Syvänen
Renkipoika (kevät)
Joonas Hytönen
Sähköpaimen (kevät)
Marko Rönkä

2000

Raati

Puheenjohtaja
Pasi Syvänen
Sihteeri
Heli Hurme
Rahastonhoitaja
Outi Ryynänen
Emäntä
Tiina Järvinen
Isäntä
Tommi Uitti
Excursiovastaava
Harri Lammi
Tiedotusvastaava
Jarkko Hakala
Kiltamestari
Sami Pienimäki
Opintovastaava
Sari Sipola
Fuksikapteeni EVP
Panu Lampinen

Toimarit

Fuksikapteeni
Mari Marjamäki
Sähköpaimen (syksy)
Marko Rönkä
Renkipoika (syksy)
Anssi Lahtinen
Piikalikka (syksy)
Meri Partio
Liikuntavastaava
Juha Ristimäki
MikroGuru
Sami Kentta
KV-vastaava
Riina Kinnunen
Päätoimittaja
Heidi Mikkonen
Tenttivastaava
Satu Jumisko
Teletappi (syksy)
Joni Käki
TEK-yhdyshenkilö
Tommi Syrjänen

1999

Raati

Puheenjohtaja
Tommi Syrjänen
Sihteeri
Heidi Mikkonen
Rahastonhoitaja
Pasi Syvänen
Emäntä
Sari Sipola
Isäntä
Arto Siili
Excursiovastaava
Tuula Karvosenoja
Tiedotusvastaava
Anssi Saarimäki
Kiltamestari
Sami Pienimäki
Opintovastaava
Eeva Niemi
Fuksikapteeni EVP
Anna Himanen

Toimarit

Fuksikapteeni
Panu Lampinen
Sähköpaimen
Teppo Soininen
Piikalikka (syksy)
Mari Marjamäki
Renkipoika (syksy)
Marko Rönkä
Piikalikka (kevät)
Merja Puurtinen
Renkipoika (kevät)
Tommi Uitti
Päätoimittaja
Mervi Urtamo
Liikuntavastaava
Jarkko Hakala
MikroGuru
Timo Salmi
Tentti- ja KV-vastaava
Tiia Tuuri
TEK-yhdyshenkilö
Markus Rauman

1998

Raati

Puheenjohtaja
Mervi Urtamo
Sihteeri
Tiia Tuuri
Rahastonhoitaja
Petri Leppäniemi
Emäntä
Heta Häikiö
Isäntä
Antti Koivisto
Excursiovastaava
Sami Pienimäki
Tiedotusvastaava
Anton Eriksson
Kiltamestari
Timo Salmi
Opintovastaava
Rami Kimari
Fuksikapteeni EVP
Tommi Syrjänen

Toimarit

Fuksikapteeni
Anna Himanen
Sähköpaimen
Aleksi Kallinen
Päätoimittaja
Sami Kentta
Mikroguru
Jukka-Pekka Piispanen
Liikuntavastaava
Hannu Loimo
Tenttivastaava (kevät)
Nora Janka
Tenttivastaava (syksy)
Sari Sipola
Renkipoika (kevät)
Hannu Loimo
Renkipoika (syksy)
Jarkko Hakala
Piikalikka (kevät)
Sari Sipola
Piikalikka (syksy)
Riina Kinnunen

1997

Raati

Puheenjohtaja
Markus Rauman
Sihteeri
Heta Häikiö
Rahastonhoitaja
Antti Latva-aho
Emäntä
Niina Rajakangas
Isäntä
Sami Toiviainen
Kulttuurivastaava
Mervi Urtamo
Tiedotusvastaava
Sami Kentta
Kiltamestari
Tero Kola
Opintovastaava
Rami Kimari
Fuksikapteeni EVP
Jani Pelkonen

Toimarit

Fuksikapteeni
Jarkko Kailanto
Sähköpaimen (kevät)
Ville Laine
Sähköpaimen (syksy)
Tommi Syrjänen
Mikroguru
Samu Onkalo
Mikroguru (syksy)
Jukka-Pekka Piispanen
Paperivastaava
Nora Janka
Renkipoika (kevät)
Jarkko Kailanto
Renkipoika (syksy)
Timo Salmi
Piikalikka (kevät)
Nora Janka
Piikalikka (syksy)
Riikka Hunsa

1996

Raati

Puheenjohtaja
Kalle Reunanen
Sihteeri
Katariina Säntti
Rahastonhoitaja
Hanne Frisk
Excursiomarsalkka
Ville Lammi
Fuksikapteeni EVP
Jussi Rautee
Opintovastaava
Hanna-Greta Puurtinen
Emäntä
Maria Takala
Isäntä
Veli Matti Palonen
Kiltamestari
Tuomas Eerola
Tiedotusvastaava
Markus Rauman

Toimarit

Fuksikapteeni
Jani Pelkonen
Sähköpaimen (kevät)
Niina Rajakangas
Sähköpaimen (syksy)
Ville Laine
Piikalikka (kevät)
Raisa Kallio
Piikalikka (syksy)
Heta Häikiö
Renkipoika (kevät)
Sami Toiviainen
Renkipoika (syksy)
Teemu Savolainen
Mikroguru
Samu Onkalo
KV-vastaava (syksy)
Mari Mutanen

1995

Raati

Puheenjohtaja
Samu Onkalo
Sihteeri
Anniina Suurnäkki
Isäntä (kevät)
Juha Lystilä
Tiedotusvastaava
Jukka-Pekka Piispanen
Rahastonhoitaja
Päivi Vesanto
Excursiovastaava
Jaro Suuronen
Emäntä
Pia Talja
Fuksikapteeni EVP
Sami Kortelainen
Opintovastaava
Kalle Reunanen
Kiltamestari
Mika Sipilä

Toimarit

Fuksikapteeni
Jussi Rautee
Babysitter
Niina Rajakangas
Isäntä (syksy)
Veli Matti Palonen
Piikalikka (kevät)
Maria Takala
Piikalikka (syksy)
Katariina Säntti
Renkipoika (kevät)
Eero Tuulos
Renkipoika (syksy)
Pekka Mäkinen
KV-vastaava (syksy)
Mari Mutanen

1994

Raati

Puheenjohtaja
Timo Raitalaakso
Sihteeri
Sami Anttila
Rahastonhoitaja
Pia Koivisto
Tiedotusvastaava
Katja Nisumaa
Opintovastaava
Samu Onkalo
Excursiovastaava
Antti Tyrväinen
Isäntä
Harri Laitinen
Emäntä
Sanna Peltonen
Kiltamestari
Mika Sipilä
Fuksikapteeni EVP
Timo Saarela

Toimarit

Fuksikapteeni
Samu Kortelainen
Piikalikka (syksy)
Anniina Suurnäkki
Renkipoika (syksy)
Kalle Reunanen

1993

Raati

Puheenjohtaja
Kai Vuokko
Sihteeri
Katja Nisumaa
Rahastonhoitaja
Kalle Syrilä
Isäntä
Timo Raitalaakso
Emäntä
Taru Lambacka
Emäntä (25.3. lähtien)
Sami Anttila
Kiltamestari
Harri Laitinen
Päätoimittaja
Jari Ruotsalainen
Päätoimittaja (25.3. lähtien)
Jussi Visuri
Excursiovastaava
Matti Skyttä
Opinto- ja harj.vastaava
Markus Vuolahti
Fuksikapteeni
Sohvi Mäkinen
Fuksikapteeni (25.3. lähtien)
Jarmo Palviainen

1992

Raati

Puheenjohtaja
Olli Junnila
Sihteeri
Sohvi Mäkinen
Rahastonhoitaja
Timo Isotalo
Emäntä
Leena Joensivu
Isäntä
Kai Vuokko
Kiltamestari
Jari Ruotsalainen
Opinto- ja harj.vastaava
Maretta Lehtinen
Fuksikapteeni (syksy)
Mika Parikka
Liikuntavastaava
Jani Ekman
Excursiovastaava
Riku Salminen

Toimarit

Piikalikka (syksy)
Katja Nisumaa

1991

Raati

Puheenjohtaja
Markku Tavasti
Sihteeri
Outi Hakala
Rahastonhoitaja
Kati Jakola
Isäntä
Jaakko Hattula
Emäntä
Marko Escartin
Kiltamestari
Olli Junnila
Excursiovastaava
Kimmo Laaksonen
Liikuntavastaava
Maretta Lehtinen
Opinto- ja harj.vastaava
Antti Ala-Tala
Opinto- ja harj.vastaava
Veli-Matti Junkkari
Tiedotusvastaava
Kimmo Saarela

1990

Raati

Puheenjohtaja (kevät)
Arto Koivula
Puheenjohtaja (syksy)
Antti Erävaara
Sihteeri
Eija Naatula
Rahastonhoitaja
Ari Vättö
Tiedotusvastaava
Antti Ala-Tala
Excursiovastaava
Antti Erävaara
Isäntä
Markku Tavasti
Emäntä
Kati Jakola
Liikuntavastaava
Viljakaisa Salonen
Kiltamestari
Marko Haapala
Opinto- ja harj.vastaava
Markku Ruonavaara

Toimarit

Renkipoika
Kimmo Laaksonen
Piikalikka
Anu Tolvanen

1989

Raati

Puheenjohtaja
Kari Reunanen
Sihteeri
Viljakaisa Salonen
Tiedotusvastaava
Arto Koivula
Isäntä
Antti Erävaara
Emäntä (kevät)
Tiina Ylioja
Emäntä (syksy)
Päivi Kalliomäki
Kiltamestari
Matti Sievänen
Opinto- ja harj.vastaava
Petri Hartoma
Liikuntavastaava
Petri Uosukainen
Excursiovastaava
Markku Räsänen
Rahastonhoitaja
Lasse Löyttyniemi

Toimarit

Piikalikka (kevät)
Päivi Kalliomäki
Piikalikka (syksy)
Kati Jakola
Renkipoika
Veli-Matti Junkkari
Eestec-vastaava
Virpi Paulasaari
Eestec-vastaava
Erja Mäkinen

1988

Raati

Puheenjohtaja
Jari-Pekka Frantsi
Sihteeri
Katja Soramäki
Tiedotusvastaava
Jukka Klemola
Opinto- ja harj.vastaava
Kaija Tolmunen
Kulttuurivastaava
Erja Mäkinen
Liikuntavastaava
Kari Reunanen
Kiltamestari
Matti Sievänen
Excursiovastaava
Virpi Paulasaari
Rahastonhoitaja
Kari Luonteri

1987

Raati

Puheenjohtaja (kevät)
Eeva-Maria Antinluoma
Puheenjohtaja (syksy)
Marko Teivas
Sihteeri
Jari-Pekka Frantsi
Tiedotusvastaava (kevät)
Antti Kivelä
Tiedotusvastaava (syksy)
Jukka Klemola
Kiltamestari
Jukka Ukkonen
Isäntä
Jari Majamäki
Opinto- ja harj.vastaava
Marko Teivas
Opinto- ja harj.vastaava
Matti Sievänen
Liikuntavastaava
Virpi Paulasaari
Rahastonhoitaja
Tapio Vaaranmaa
Kulttuurivastaava
Sari Paukku
Excursiovastaava
Kari Luonteri

1986

Raati

Puheenjohtaja
Antero Alvesalo
Sihteeri
Eija Hilska
Tiedotusvastaava
Jukka Pohjonen
Kiltamestari
Jukka Ukkonen
Isäntä
Matti Kari
Opinto- ja harj.vastaava
Marjut Leppänen
Urheiluvastaava
Antti Tenhunen
Rahastonhoitaja
Tapio Vaaranmaa
Kulttuurivastaava
Eeva-Maria Antinluoma
Excursiomestari
Hanno Narjus

1985

Raati

Puheenjohtaja
Jorma Malkavaara
Sihteeri
Marjut Leppänen
Isäntä
Paul Freihoff
Kiltamestari
Seppo Järvi
Excursiovastaava
Antero Alvesalo
Kulttuurivastaava
Inga Koponen
Opinto- ja harj.vastaava
Matti Vilkko
Liikuntavastaava
Heikki Karintaus
Tiedotusvastaava
Juha Pohjonen
Talousvastaava
Jukka-Pekka Korja

1984

Raati

Puheenjohtaja
Jaakko Tuomisto
Sihteeri
Tuula Hämäläinen
Taloudenhoitaja
Jukka Oksanen
Opinto- ja harj.vastaava
Vesa Keinänen
Tiedotusvastaava
Marianna Aho
Isäntä
Seppo Järvi
Liikuntavastaava
Heli Antila
Kulttuurivastaava
Minna Hovinen
Excursiovastaava
Antti Tenhunen
Kiltamestari
Timo Heikkinen

1983

Raati

Puheenjohtaja
Timo Hahtala
Sihteeri
Pirjo Koskinen
Rahastonhoitaja
Seppo Rantala
Isäntä
Simo Saarinen
Kiltamestari
Timo Yli-Pietilä
Excursiomestari
Pauli Tarna
Opinto- ja harj.vastaava
Harri Jyväsjärvi
Kulttuurivastaava
Antti Kukkurainen
Tiedotusvastaava
Heli Antila
Liikuntavastaava
Risto Salminen

1982

Raati

Puheenjohtaja
Olavi Ojala
Tiedotusvastaava
Margit Lumia
Sihteeri
Pirjo Koskinen
Rahastonhoitaja
Jaakko Kattelus
Isäntä
Pauli Tarna
Excursiomestari
Ari Ikonen
Opinto- ja harj.vastaava
Timo Hahtala
Kulttuurivastaava
Tarja Niemi
Liikuntavastaava
Heikki Jokinen

1981

Raati

Puheenjohtaja
Timo Hossi
Sihteeri
Antti Blomqvist
Rahastonhoitaja
Kari Partanen
Isäntä
Tapio Äkräs
Excursiovastaava
Veli Turkulainen
Opinto- ja harj.vastaava
Olavi Ojala
Emäntä
Margit Lumia
Tiedotusvastaava
Tarja Miettinen
Liikuntavastaava (kevät)
Petri Vesa

Toimarit

Liikuntavastaava (syksy)
Pauli Tarna

1980

Raati

Puheenjohtaja
Veli Turkulainen
Opintovastaava
Kari-Matti Varanki
Sihteeri
Tarja Miettinen
Rahastonhoitaja
Jyrki Hupanen
Isäntä
Kai Lilja
Excursiomestari
Timo Hossi
Emäntä
Päivi Korvenmaa
Tiedotusvastaava (kevät)
Matti Maskuniitty
Tiedotusvastaava (syksy)
Tarja Miettinen
Harjoitteluvastaava
Juha Kuusama

1979

Raati

Puheenjohtaja
Tapani Honkanen
Kasvatusvastaava
Ari Suhonen
Sihteeri
Juha Salo
Rahastonhoitaja
Heimo Poutanen
Isäntä
Hannu Impola
Excursiomestari
Tarja Hirvonen
Emäntä
Riitta Partanen
Tiedotusvastaava
Kirsi Hiekkanen
Sosiaali- ja rauhanvastaava
Risto Savolainen
Opintovastaava
Esa Nurmi

1978

Raati

Puheenjohtaja
Osmo Eerola
Sihteeri
Riitta Mäkelä
Rahastonhoitaja (kevät)
Risto Suoranta
Rahastonhoitaja (syksy)
Olli Jylhä
Isäntä
Markku Tuomola
Excursiomestari
Tapio Niemi
Kasvatus ja harj.vastaava
Arto Astala
I Opintovastaava
Alpo Soininen
II Opintovastaava
Tapani Honkanen
Tiedottaja
Matti Hopiavuori
Sosiaali- ja rauhanvastaava
Timo Mansukoski

1977

Raati

Kasvatus&harj.vastaava (kevät)
Markku Naaranoja
Puheenjohtaja
Pertti Nieminen
Kasvatus&harj.vastaava (syksy)
Tapio Niemi
Sihteeri ja harrastusvastaava
Riitta Huotari (Mäkelä)
Rahastonhoitaja ja Isäntä
Osmo Eerola
Excursiomestari
Jukka Falkman
I Opintovastaava
Matti Ylinen
II Opintovastaava
Jukka Soininen
Tiedotus- & ulkoasiainvastaava
Lauri Virkkunen
Sosiaali- ja rauhanvastaava
Kai Ojalammi
Sosiaali- ja rauhanvastaava
Timo Mansukoski

1976

Raati

Puheenjohtaja
Leo Suomaa
Excursiomestari
Pertti Nieminen
Sihteeri
Aki Keskinen
Rahastonhoitaja ja Isäntä
Jukka Lekkala
Kasvatus- ja rauhanvastaava
Esko Rautiola
I Opintovastaava
Jukka Ojala
II Opintovastaava
Juha Lindholm
Sosiaali- ja harrastevastaava
Erkki Veikkolainen

1975

Raati

Puheenjohtaja
Leo Suomaa
Sihteeri
Heikki Untola
Rahastonhoitaja
Aki Keskinen
Isäntä ja excursiomestari
Raimo Harju
Kasvatusmestari
Marja Koskinen
Opintovastaava
Heikki Rautonen
Sosiaalivastaava
Jani Granholm

Toimarit

Tiedotussihteeri
Jani Granholm

1974

Raati

Puheenjohtaja
Matti Lindroos
Varapuheenjohtaja
Jari Viitanen
Sihteeri
Aappo Kontu
Sihteeri (myöhemmin)
Heikki Untola
Rahastonhoitaja
Pekka Iivonen
Isäntä
Mikko Tegel
Excursiomestari (erosi myöh.)
Pauli Sammalisto
Kasvatusmestari
Tuula Hyytiäinen
Opintomestari
Jari Viitanen
Sosiaalivastaava
Eero Sormunen

1973

Raati

Kiltavanhin
Matti Lehtonen
Varavanhin
Erkki Vähätalo
Sulkamestari
Eero Sormunen
Arkunvartija
Tapio Kulmala
Kiltamestari
Jorma Tirkkonen
Excursiomestari
Markku Jalonen
Kasvatusmestari
Jari Viitanen
Opintomestari
Heikki Vilén
Emäntä
Hilkka Niemi

Toimarit

Tiedotussihteeri
Liisa Järvenpää

1972

Raati

Kiltavanhin
Kari Manninen
Varavanhin
Antti Takaluoma
Sulkamestari
Antti Takatalo
Arkunvartija
Seppo Nevaharju
Kiltamestari
Markku Jalonen
Excursiomestari
Erkki Vähätalo
Kasvatusmestari
Matti Lehtonen
Opintomestari (9.2. asti)
Erkki Ala-Miekkoja
Opintomestari (9.2. lähtien)
Pertti Saransaari

Toimarit

Urheilumestari
Hannu Heiskanen
Lukkari
Antti Ruuskanen
Tiedotussihteeri
Ulla Korhonen
Emäntä
Liisa Järvenpää

1971

Raati

Kiltavanhin
Markku Sulonen
Varavanhin
Eero Kivimäki
Sihteeri
Kari Manninen
Arkunvartija
Lasse Jutila
Isäntä
Hannu Heiskanen
Excursiomestari
Antti Takaluoma
Kasvatusmestari
Matti Lehtonen
Opintomestari
Erkki Ala-Miekkoja

Toimarit

Urheilumestari
Jorma Paukkunen
Lukkari
Antti Kuisma
Tiedotussihteeri
Olavi Toiva
Emäntä
Ulla Korhonen

1970

Raati

Kiltavanhin
Pekka Ahlqvist
Varavanhin
Antero Hälikkä
Sulkamestari
Martti Lehto
Arkunvartija
Veikko Leivonniemi
Kiltamestari
Eero Kivimäki
Excursiomestari
Esko Kemppainen
Kasvatusmestari (28.4. asti)
Kauko Sahl
Kasvatusmestari(28.4. lähtien)
Markku Helminen
Opetusmestari
Markku Sulonen

Toimarit

Urheilumestari
Timo Rajala
Lukkari
Tapio Berggren
Tiedotussihteeri
Seppo Taskinen
Emäntä
Elina Savo

1969

Raati

Kiltavanhin
Mauri Rantanen
Varavanhin
Tapio Berggren
Sulkamestari (17.3. asti)
Jorma Johansson
Sulkamestari (17.3. lähtien)
Seppo Taskinen
Arkunvartija
Aarre Kilpinen
Isäntä, kiltamestari
Antero Hälikkä
Excursiomestari (10.11. asti)
Pertti Lausamo
Excursiomestari (10.11.)
Aarre Perälä
Kasvatusmestari (21.5. asti)
Juhani Horelli
Kasvatusmestari(21.5. lähtien)
Kauko Sahl
Opintomestari
Jorma Havia

Toimarit

Urheilumestari
Jouko Ala-Rantala
Lukkari
Martti Hirvikallio
Lukkari
Ilkka Saarnio
Tiedotussihteeri
Osmo Kähkönen
Emäntä
Vappu Bergrot

1968

Raati

Puheenjohtaja
Ilkka Saarnio
Varapuheenjohtaja
Pekka Ahlqvist
Sihteeri (18.4. asti)
Antero Väänänen
Sihteeri (18.4. lähtien)
Jorma Havia
Rahastonhoitaja
Arto Kontturi
Isäntä, kiltamestari
Osmo Kähkönen
Excursiomestari
Mauri Rantanen
Kasvatusmestari (15.5. asti)
Matti Kaisjoki
Kasvatusmestari (15.5. lähtien
Juhani Horelli
Opintomestari
Erkki Hauru
Lukkari (15.5. lähtien)
Martti Hirvikallio

Toimarit

Urheilumestari (18.4. lähtien)
Pentti Korhonen