Skilta

Fuksit

Hiiohoi sinä fuksi! Tämä sivu on tehty vain ja ainoastaan sinun takiasi/ansiostasi ja täältä pitäisi löytyä kaikki tarpeellinen tieto aivan opiskelujesi alkutaipaleelle.

TTY on val­ta­va ko­ko­nai­suus ja si­säl­tää mie­let­tö­män mää­rän hil­jais­ta perimätietoa ja ko­va­ää­nis­tä toitotusta. Kai­ken se­lit­tä­mi­nen tai yh­teen ko­koa­mi­nen oli­si Wi­ki­pe­dial­lek­kin lii­an iso urak­ka, jo­ten fuk­si­vas­taa­vat ovat koon­neet täl­le si­vul­le pie­nen "best of" -va­li­koi­man. To­den­nä­köi­ses­ti tämä sivu ei tyy­dy­tä lo­pul­li­ses­ti pääs­sä­si vel­lo­vaa tie­don­näl­kää, jo­ten ky­se­le roh­keas­ti miel­tä­si as­kar­rut­ta­vis­ta asiois­ta Valtterilta tai mi­nul­ta, eli Jarilta.

Minä, Jari, toi­min seu­raa­van vuo­den fuk­si­kap­tee­ni­na ja Valtteri säh­kö­pai­me­ne­na ja mei­dän muo­dos­ta­maa ko­ko­nai­suut­ta kut­su­taan osu­vas­ti ni­mel­lä "fuk­si­vas­taa­vat". Mei­dän teh­tä­vä­nä on pi­tää huol­ta sii­tä, että myös sinä in­tegroi­dut osak­si teek­ka­rien yh­teis­kun­taa ja si­säis­tät teek­ka­ri­kult­tuu­rin sy­vät sa­lat. Käy­tän­nös­sä se ta­koit­taa sitä, että jär­jes­täm­me teil­le kaik­kea haus­kaa te­ke­mis­tä, jon­ka kaut­ta tu­tus­tut­te toi­siin­ne ja mui­hin opis­ke­li­joi­hin ja yri­täm­me saa­da mah­dol­li­sim­man suu­ren osan teis­tä saa­pu­maan pai­kal­le.

Parit tärkeet jutut:

Fuksi: Jos opiskelet ekaa vuotta yliopistolla, olet tällainen! Fuksivuosi on elämäsi parasta aikaa, siitä kannattanee siis ottaa kaikki irti, ettei tarvitse myöhemmin itkeskellä menetetyn fuksiuden perään!

Fuksipassi: Vihkonen jonne keräätte leimoja kaikista huikeista tapahtumista joissa käytte, sekä muista edesottamuksistanne niin opiskelun, kilta- kuin kerhotoiminnankin saralla. Päästäksenne koskeen, tarvitsette 300 pistettä, mutta ei huolta, sillä ne saatte kasaan heittämällä kunhan vain muistatte kysellä ahkerasti leimoja fuksivastaaviltanne!

Kommunikaatio ja tiedotus: 10 kirjainta: S Ä H K Ö P O S T I !!! Lukekaa sähköposti päivittäin, ettette missaa tärkeitä tapahtumia, leppoisia nakkeja tai muuten vaan mielenkiintoisia aktiviteetteja! Käykää tykkäämässä Skillan Facebook-sivusta ja seuratkaa Instagramissa nimellä Sahkokilta! Täten pysytte aina kartalla ajankohtaisista tapahtumista. Teille fukseille on myös oma Facebook-ryhmä, Skillan fuksit 2017-2018, johon kannattaa ja pitää ehdottomasti liittyä!

Mukaan toimintaan?!: Haluaisitko tutustua hienoihin ja aktiivisiin ihmisiin ja saada paljon kavereita omasta sekä muista killoista? Tahdotko päästä toteuttamaan itseäsi sekä olla mukana killan toiminnassa ja sen kehittämisessä? Onko sinulla joku erityistaito tai haluaisitko että sinulla olisi? Mikäli vastasit johonkin edellisistä kyllä tai ei, on kiltatoiminta juuri sinua varten! Heti syksyllä valitaan jo fuksien joukosta Piika ja Renki, jotka auttavat syksyn ajan hallitusta. Vuoden 2018 toimarit valitaan heti vuodenvaihteen jälkeen, olkaa aktiivisia, tutustukaa pesteihin ja hakekaa mukaan kiltatoimintaan! ;)

(Protip, tutustukaa myös TTY:n harraste- ja ammattiainekerhojen toimintaan!)

Käsitteistöä

Saunaillat

Saunailtoja vietetään muutaman kerran vuodessa laulaen, saunoen ja yleisen yhdessäolon merkeissä. Saunaillat järjestetään yleensä Teekkarisauna Mörrimöykyllä, mutta kauden suuri avajaissauna, Kiltojen Avajaissauna, on Koo-Veen majalla Ylöjärvellä.

KumipelausISO

Wapun tienoilla Skilta järjestää urheilullisen tapahtuman nimeltä KumipelausISO. Pelivälineenä on kottikärryn sisärengas ja tapahtuma on perinteisesti järjestetty Rosendahlin rannassa. Toisinaan peli on siirtynyt Pyhäjärveen, ainakin hetkeksi...

HerkkuWiiniFestarit

Syyskuussa Skilta järjestää muiden Sähkötalon k***ojen kanssa viininmaistiaiset Sähkötalon sisäpihalla. Kuka tahansa voi valmistaa tarjottavakseen oman eksoottisen juomansa; paras viini voittakoon!

Pimp My Grill

Wappuviikolla Sähkötalon sisäpihan valtaavat grillibileet keräävät yhteen kaikista upeimmiksi tuunatut makkaranpaistovehkeet – sekä tietenkin ne parhaat makkarat. Tämäkin tapahtuma järjestetään yhteistyössä muiden kiltojen kanssa.

Keskiasteen välitutkinto

Tämän tutkinnon suorittamiseen vaaditaan kiertelyä Herwannan pubeissa. Tapahtuma järjestetään heti alkusyksystä, ja siellä upouudet fuksit pääsevät suorittamaan täysin omaa Fuksitutkintoaan. Vanhemmat opiskelijat voivat kateuksissaan suorittaa toukkatutkinnon, koska siinä on hienoin haalarimerkki.

Excursiot

Excursioita eli excuja eli XQja järjestetään vuoden mittaan muutamia. Kyseessä on yleensä vierailu sähköalaan liittyviin yrityksiin. Rankka on pidemmän puoleinen excursio.

Opintomateriaali

Skillan myyntipäivystyksestä voit ostaa itsellesi opintomonisteita – prujuja – yleisimmille sähkötekniikan kursseille. Tenttiarkistokin on todella laaja, sieltä löytyy paljon vanhoja tenttejä. Opintonurkkauksen kirjahyllystä löytyviä kirjoja voi myös vapaasti lainata, kunhan muistaa palauttaa kirjat omalle paikalleen, niin että muutkin pääsevät käyttämään niitä.

Skillassa nähdään!