Cookies

This site uses cookies to hide and show html elements.
Your cookies can be found here.

Positions

Yritystoimarit (2 kpl)

Yritystoimarina pääsee toimimaan killan yhteyshenkilönä yrityksille ja toimimaan yritysvastaavan apulaisena. Niitä haetaan kaksi tälle vuodelle, koska Sähkökilta on mukana ensimmäistä kertaa RekryLAB-rekrytointimessuilla. Yritystoimarin tehtäviin kuuluu uusien yritysyhteistöiden luominen (yrityssaunat, vuosisopimukset yms.) ja vanhojen ylläpitäminen. Lisäksi yritystoimari on mukana hankkimassa uusille fukseille haalareita. Pesti sopii mainiosti myös fukseille, kuitenkin hyvät sosiaaliset taidot ovat eduksi kyseisessä pestissä.

XQ-toimari

Ekskursio- eli xq-toimari järjestää erilaisia yritysvierailuita. Perinteisesti hänen vastuualueelleen kuuluu mm. fuksixq:n ja rankkaxq:n järjestäminen. Myös uudet ekskursioideat ovat tervetulleita (ja suositeltavia). Tämä pesti sopii paremmin vähän (akateemiselta iältään) vanhemmille opiskelijoille, joilla on kokemuksia erilaisista ekskursioista.

TEK-yhdyshenkilö

TEK-yhdyshenkilö on nimensä mukaan killan yhdyshenkilö Tekniikan Akateemisiin. Hänen kauttaan kulkee mm. TEKille esitetyt sponsorointihakemukset ja hän tekee yhteistyötä muiden kiltojen TEK- yhdyshenkilöiden kanssa.

Hänen vastuualueelleen kuuluu esimerkiksi makkaran paistaminen fuksitapahtumissa, killan lehteen artikkelin kirjoittaminen ja TEK-loungen kahvivarastojen täyttäminen. TEK-yhdyshenkilölle on myös tarjolla erilaisia koulutuksia. Pesti soveltuu 2. vsk ja siitä eteenpäin.

Opintonurkan vetäjä/Kopo

Vuoden 2019 aikana on selvitelty tiloja ym. opintonurkkausta varten. Nyt olisi mahdollisuus päästä käynnistämään ja vetämään tätä toimintaa. Toimenkuvaan kuuluu lähinnä pienen purtavan hakeminen iltoihin, mutta halutessaan saa aika vapaat kädet toiminnan kehittämiseen.

Tapahtuma (3 Kpl)

Tapahtumatoimarit toimivat tapahtumavastaavan apulaisena erilaisten tapahtumien järjestämisessä ja he voivat esittää omia ideoitaan uusien tapahtumien luomiseen tai heittää kehitysideoita vanhojen tapahtumien parantamiseen. Tärkeintä tapahtumatoimarin pestissä on kuitenkin valmius lähteä nakkeilemaan eri tapahtumissa sekä into lähteä mukaan tekemään milloin mitäkin. Tähän pestiin ei aikeisempaa kokemusta vaadita, ainoastaan tekemisen meininkiä!

KAS-Vastaava

KAS, eli Kiltojen avajaissauna järjestetään taas ensi syksynä. Tähän suuren luokan tapahtuman järjestämiseen etsitään nyt vastaavaa. Pestiin kuuluu vastuu tapahtuman onnistuneesta järjestämisestä, eli paikan varaaminen, lippujen myynti, ruokien järjestely yms. Tehtävää on, mutta yksin ei tätä tapahtumaa tarvitse kasata kokoon vaan ympärille hankitaan nakkilaisia, jolle delegoida eri tehtäviä tapahtuman järjestämiseksi. Jonkin asteinen tietämys KAS:in toiminnasta on hyvästä tähän pestiin hakiessa.

Rapu

Rahastonhoitajan apulaisen eli ravun toimenkuvana on toimia rahastonhoitajan oikeana kätenä ja perehtyä siinä samassa hommaan. Hommassa pääsee tutustumaan kirjanpidon saloihin, joista voi tulevaisuudessakin olla hyötyä. Tehtävä ei vaadi mitään ennakkotietoa aiheesta vaan kaiken opin saa pestin aikana.

Valokuvaaja

Viihdytkö linssin kääntöpuolella? Hallitsetko valotusajat ja polttovälit kuin Kirchhoffin lait kerrassaan? Skillan valokuvaajana pääset taltioimaan killan tapahtumia, ja otoksesi päätyvät näytille ainakin verkkogalleriaan ja sosiaaliseen mediaan. Mestarivalokuvaaja sinun ei tarvitse olla, mutta jonkinlainen kamera ja mahdollisuus kuvien editoimiseen olisi hyvä löytyä.

Sähkösanomien päätoimittaja

Oletko kiinnostunut journalismista? Kirjallisesta sivistyksestä? Tamperelaisten sähköteekkarien perinteikkäästä äänenkannattajasta Sähkösanomista?

Edellä mainituista vähintään yhteen pääset tutustumaan Sähkösanomien päätoimittajana. Tässä pestissä pääset toimittamaan peräti neljä kappaletta vuosimallin 2020 kiltalehteä. Yksin et lehteä kuitenkaan joudu tekemään, sillä killan reipas jäsenistö on aina valmiina muistiot pullollaan artikkeleita, joita pääset taittamaan julkaisukelpoiseksi. Pesti on sopiva kaikille fuksista varttuneempaan opiskelijaan, ja päätoimittajana pääset tekemään lehdestä itsesi näköisen.

IT-Guru

IT-guru vastaa Skillan taustalla pyörivästä tietotekniikka-aiheisesta meiningistä. Pestiin kuuluu mm. killan verkkosivujen, intran ja kiltahuoneen tietokoneiden ylläpito. IT-guruksi pyrkivällä olisi hyvä olla jotain aikaisempaa kokemusta em. systeemeistä, mutta myös muulla vastaavalla kokemuksella kannattaa laittaa hakemus eteenpäin!

IT-Juniori

Mikäli killan IT-puoli kiinnostaa mutta aikaisempaa kokemusta ei löydy, voit hakea IT-junioriksi! Tässä pestissä pääset opettelemaan killan taustalla pyörivät systeemit IT-gurun kanssa, ja saat loistavan mahdollisuuden jatkaa tulevaisuudessa IT-gurun roolissa. Taitojen puutteesta ei tarvitse huolia, ratkaisevassa roolissa on kuitenkin kiinnostus ja halu oppia.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu järjestää killan liikuntatapahtumia. Pesti on oiva tapa tutustua kiltatoimintaan matalan profiilin hommissa ja päästä toteuttamaan omia tapahtumiaan, joihin kuuluu niin perinteikkäitä koko koululle tarkoitettuja liikuntatapahtumia kuin täysin oman mielen mukaan järjestettäviä juttuja. Liikuntavastaavan pestissä pääsee myös halutessaan järjestämään tapahtumia muiden liikuntavastaavien kanssa yhteistyössä.

KV

KV-toimari huolehtii Skillan kansainvälisistä asioista ja toimii linkkinä Skillan ja sähkötekniikan tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden välillä. KV-toimari tuo tutkarit kiltaan ja järjestää yhteistä ohjelmaa suomalaisille ja ulkomaalaisille opiskelijoille. Tehtäviin kuuluu myös tiedotus killan ja vaihtareiden välillä. Tehtävässä pääsee tutustumaan useisiin opiskelijoihin eri kulttuureista ja huolehtimaan Skillan kansainvälistymisestä. Itseään saa toteuttaa!

Ruoka- ja virvoketoimarit (2kpl)

Toimarina tehtäviisi kuluu hoitaa killan ruoka- ja virvoke huoltoa yhdessä hallituksen jäsenten kanssa. Tehtäviä on mm. kaupassa käynti, pullojen palautus, karkkien sekä ruokien ja limujen täydentäminen kiltahuoneella. Lisäksi mahdollista toimia tapahtumissa apuna kerkeämisen mukaan. Tämä pesti on helppo aloitus kilta uralle.

Kiltavastaava

Kiltavastaavan tehtävä on ylläpitää kiltahuoneen viihtyvyyttä ja siisteyttä. Tehtävä sopii hyvin henkilölle, joka viettää paljon aikaa kiltahuoneella ja jolla on sen ansiosta ideoita, kuinka parantaa kiltahuoneen viihtyvyyttä ja palveluita.

Arkistointitoimari

Arkistointitoimari ylläpitää tenttiarkistoa. Tehtäviin kuuluu tenttien järjestäminen killassa olevaan fyysiseen arkistoon sekä skannaaminen Skillan nettisivuilla olevaan digitaaliseen tenttiarkistoon.

Muu / Other

Näiden pestien lisäksi voit hakea itse keksimääsi pestiä, jos sinulla on jokin hyvä idea siitä, mitä voisit tehdä ensi vuonna Skillan toimarina.

In addition to the positions described here, you can come up with your own and apply for that if you have an idea about what you could do as an official next year.