Keksit

Tämä sivu käyttää keksejä html -elementtien näyttämiseen ja piilottamiseen.
Keksisi löydät täältä.

Hakijat

Juho Elovaara

Hei! Nimeni on Juho Elovaara ja olen 4. vuosikurssin skiltalainen. Reilun kolmen vuoden aikana olen killan toiminassa ollut virvoketoimarina, fuksikapteenina sekä virvokevastaavana. Lisäksi on tullut oltua myös kerhotoiminnoissa mukana. Jatkona tälle haluaisin toimia Skillan puheenjohtajana seuraavana vuonna. Tulevana vuonna tärkeimpiä asioita kiltatoiminnassa on toiminnan vakiinnuttaminen tilanteesta riippumatta. Mikäli vallitseva maailmantilanne jatkuu pidempään, tulee killan vakiinnuttaa toimintaa tukemaan vapaa-ajan toimintaa isommin muutoksin, eikä vain perumalla perinteisesti järjestettyä toimintaa. Nykyinen tilanne ei tue killan toimijoiden jaksamista ja tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota. Uusien opiskilijoiden saapumista ja kiltaan tutustuttamista pitää alkaa suunnittelemaan eri tilanteita varten jo kevään aikana. Killalla voisi olla myös hyvää saumaa kehittää pidempi-ikäisiä etätapahtumia, joidenka järjestämistä voisi sovittaa myös perinteisten tapahtumien oheen. Puheenjohtajana olisin helposti lähestyttävä ja yhdistäisin toimijoita kehittämään toimintaa porukalla.