Keksit

Tämä sivu käyttää keksejä html -elementtien näyttämiseen ja piilottamiseen.
Keksisi löydät täältä.

Pestit

Rahastonhoitajan apu

Tehtävänä on toimia rahiksen apuna yhdistyksen lakisääteisen kirjanpidon tekemisessä, laskutuksissa, kassan laskennassa ym. Pesti antaa hyvän kuvan yhdistyksen hallinnosta ja rahan käsittelystä ja siinä sivussa pitkät illat mypässä tulevat tutuiksi.

TEK-yhdyshenkilö

TEK-yhdyshenkilö vastaa killan TEK-yhteistyöstä. Jos olet intohimoinen makkaran paistaja ja TEK:in ilosanoman levittäjä, tämä pesti sopii sinulle.

Alumnitoimari

Alumnitoimari vastaa Skillan alumnitoiminnasta. Suunnitteilla on myös Alumni ry, jota alumnit voisivat pyörittää itse. Ensi vuonna alumnivastaava voisi kartoittaa ry:n perustamista ja tarvittaessa avustaa alumneja siinä sekä toimia jatkossa yhteyshenkilönä heidän suuntaansa.

Liikuntatoimari

Liikuntatoimarin tehtäviin kuuluu järjestää killan liikuntatapahtumia. Pesti on oiva tapa tutustua kiltatoimintaan matalan profiilin hommissa ja päästä toteuttamaan omia tapahtumiaan, joihin kuuluu niin perinteikkäitä koko koululle tarkoitettuja liikuntatapahtumia kuin täysin oman mielen mukaan järjestettäviä juttuja. Liikuntatoimarin pestissä pääsee myös halutessaan järjestämään tapahtumia muiden liikuntatoimareiden kanssa yhteistyössä.

Sähkösanomien päätoimittaja

Sähkösanomien päätoimittajan tehtävä on suunnitella ja julkaista sähkösanomat. Jos kiinnostusta riittää, tässä pestissä pääsee myös toimimaan killan graafikkona.

KV-toimari / International officer

KV- toimari hoitaa kiltamme kansainvälistä yhteistyötä eli pitää huolta kansainvälisistä opiskelijoista. Tehtävässä isona osana on yhdistää vaihto-opiskelijat muiden kiltamme opiskelijoiden kanssa. KV-toimari pitää huolen siitä, että kilta muistaa toiminnassaan aina ottaa myös kansainväliset opiskelijat huomioon.

International officer takes care of the international affairs of the guild. A big part of the position is to get the Finnish and international students to get to know each other. International officer makes sure that the guild remembers to take the international students into account.

IT-guru

IT-guru ylläpitää killan tietoteknistä puolta eli nettisivuja, infotaulua ja muuta. Tietotekninen osaaminen on vähintään vahvasti suositeltavaa. Ohjelmoinnillinen (kieliriippumaton) osaaminen on myös hyödyksi. Nettisivujen kanssa avainsanat Django, Python, HTML, CSS ja JS + perus Linux käyttöä, mutta näitä ei suoranaisesti vaadita.

Yritystoimari

Yritystoimari toimii yhdessä yritysvastaavan kanssa ja auttaa yrityssuhteiden hankinnassa sekä ylläpidossa. Pestissä pääsee myös mukaan järjestämään erinäisiä tapahtumia, kuten saunailtoja ja exquja.

XQ-toimari

XQ-toimari toimii yhdessä yritystiimin kanssa pääsee nimenomaisesti järjestämään eXQursioita, joista tärkeimmät ovat rankkaXQ ja ulkomaan XQ. Myöskin monia muunlaisia yritysvierailuja pääsee järjestämään.

Tapahtumatoimari x3

Tapahtumatoimarit auttavat tapahtumavastaavaa tapahtumien järjestämisessä. Sen lisäksi pestissä on mahdollisuus ideoida ja toteuttaa täysin uusia tapahtumia sekä kehittää vanhoja tapahtumia uudenlaisiksi. Aikaisempaa kokemusta ei niinkään vaadita, mutta hyvät ideat ja valmius nakkeilla milloin missäkin ovat tärkeitä ominaisuuksia.

KAS-vastaava

KAS-vastaava toimii tapahtumavastaavan oikeana kätenä Kiltojen AvajaisSaunan järjestämisessä. Syksyn alussa järjestettävän tapahtuman järjestelyt aloitetaan jo keväällä, ja KAS-vastaava kerää tapahtumavastaavan kanssa toimikunnan järjestämään tapahtumaa. Tapahtuma on killan vuoden isoimpia spektaakkeleita, joten kokemus on tässä pestissä tärkeää.

Kiltahuoneklonkku

Kiltahuoneklonkku hoitaa kiltahuoneen asioita ja on edistämässä sen toiminnallisuuksia. Tehtäviä on esimerkiksi lehtien tilaaminen, kiltahuoneen uudistuksien suunnittelu ja toimintojen ylläpito. Tämä pesti sopii hyvin jollekulle joka “asuu” kiltahuoneella ja tietää jäsenistön mielipiteen (tai osaa sitä kysyä) kiltahuoneen kehityskohteista.

Ruokatoimari

Ruokatoimari avustaa ruokavastaavaa, esimerkiksi käy kaupassa (ruokavastaavan kanssa) ja täyttelee karkkilaatikkoa ja jääkaappia. Ruokatoimari pääsee myös hoitamaan tapahtumien ruokapuolta, jos kiinnostusta ja halua riittää. Ruokatoimarin hommat ovat helppo ponnahduslauta killan toimintaan, sillä tässä pääsee näkemään miten hommat hoidetaan ja tutustumaan kiltaan hieman syvemmin!

Virvoketoimari

Virvoketoimari avustelee virvokemestaria. Hommiin kuuluu kaupassa käyntiä, kiltahuoneella juomakaappien täyttelyä sekä pullojen palautusta. Myös tapahtumiin voi päästä hoitamaan juomapuolta.

Valokuvaaja/some

Valokuvaajan ja sometyypin hommat voidaan sopia hakijan omien kiinnostusten mukaan. Valokuvaajalta toivotaan innostusta käydä Skillan tapahtumissa ja kuvaustaitoja. Someihmiseltä odotetaan halua päivitellä Skillan tapahtumista esim. reaaliajassa kuvia ja videoita. Jos sinulta löytyy visuaalista silmää kuvien suhteen ja haluat tallentaa tulevillekin sukupolville tapahtumiemme riemuja, hae tähän pestiin!

Muu / Other

Näiden pestien lisäksi voit hakea itse keksimääsi pestiä, jos sinulla on jokin hyvä idea siitä, mitä voisit tehdä ensi vuonna Skillan toimarina.

In addition to the positions described here, you can come up with your own and apply for that if you have an idea about what you could do as an official next year.