Keksit

Tämä sivu käyttää keksejä html -elementtien näyttämiseen ja piilottamiseen.
Keksisi löydät täältä.

Hallitus

Vanhat hallitukset (1968 - 2017)

Hallituksen ja toimihenkilöiden sähköpostiosoite on skilta (at) tut.fi.

Puheenjohtaja
Adam Zeidan
Tapahtumavastaava, VPJ
Joel Hakulinen
Kiltavastaava
Marja Vilkko
Saunavastaava
Juhani Mäkinen
Viestintävastaava
Jukka Johansson
Opintovastaava
Anna Eskola
KV-vastaava
Jani Björklund
Rahastonhoitaja
Saana Kaario
Sihteeri
Heidi Silvanto
Fuksikapteeni EVP
Jari Rauhala
Yritysvastaava
Samu Lampinen

Toimarit

Rahastonhoitajan apu
Aleksi Mattila
Kiltatoimari
Tiia Uotila
Kiltatoimari
Kirsi Pietilä
Tapahtumatoimari
Salla-Mari Palokari
Projektitoimari
Lari Karvinen
Ulkosuhdetoimari
Alexandra Prinz
Yritystoimari
Jonas Virolainen
Valokuvaaja
Viktor Mykrä
XQ-toimari
Tommi Mehtonen
Historiikkivastaava
Antti Peltotalo
Alumnivastaava
Lauri Suomela
IT-guru
Iiro Vuo­rio
Liikuntavastaava
Ville Saarinen
Sähkösanomien päätoimittaja
Atte Lamminsalo
Konsultti
Mikko Kauhanen
IT-guru
Max Mecklin
TEK-yhdyshenkilö
Jussi Kekki
Juhlavuosivastaava
Teemu Kontro
Kiltatoimari
Nuutti Nissinen
Sähköpaimen
Jesse Christensen
Tapahtumatoimari
Roope Raisio
Fuksikapteeni
Juho Elovaara
AliExpress
Aliisa Palm