Keksit

Tämä sivu käyttää keksejä html -elementtien näyttämiseen ja piilottamiseen.
Keksisi löydät täältä.

Yleistä

 1. Killan tunnuksista, lipusta ja merkeistä sekä niiden käytöstä määrätään tässä ohjesäännössä niiltä osin kuin killan säännöissä ei toisin mainita. Tässä ohjesäännössä mainittujen tunnusten ulkoasu ja tarkemmat mitat määritellään killan graafisessa ohjeistossa. Tähän ohjesääntöön on sisällytetty myös killan hymni sekä säännökset kunniatoimikunnan valinnasta.

 2. Merkkien mallikappaleita säilyttää ja niiden kunnosta vastaa killan puheenjohtaja. Puheenjohtaja pitää jaetuista merkeistä ja standaareista listaa, johon merkitään saaja, päivämäärä ja myöntämisperuste.

 3. Tämän ohjesäännön ja sen muutokset hyväksyy killan kokous kolmen neljäsosan (3/​4) ääntenenemmistöllä.

Killan merkki

 1. Killan merkissä 16-hampaisen rattaan päällä lepää kaksi ristikkäistä salamaa. Ratas on väriltään sininen ja salamat ovat keltaisia.

 2. Killan merkkiä voidaan käyttää killan varsinaisessa toiminnassa sekä killan hallituksen luvalla.

Lippuohjesääntö

 1. Killan lippua käytetään killan toimeenpanemissa juhla- ja kunniatilaisuuksissa sekä killan hallituksen myöntämällä luvalla myös muissa tilaisuuksissa.

 2. Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja tervehdyksen jälkeen nostetaan hitaasti ylös.

 3. Ilman suojusta kuljettaessa lippua seuraa kahden jäsenen lippuvartio.

 4. Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina teekkarilakkia.

Haalarit

 1. Killan haalareiden väri on sähkönsininen.

Seremoniamestarin sauva

 1. Killan seremoniamestarin sauvaa käyttää killan juhlatilaisuuksissa seremoniamestariksi nimetty henkilö.

 2. Seremoniamestarin sauvaa voidaan lainata muihin sopiviin tarkoituksiin killan hallituksen luvalla.

Merkkiohjesääntö

 1. Killalla on kunniamerkki, ansiomerkki ja kiltanauha. Merkit ja nauha on lueteltu arvojärjestyksessään, arvokkain ensin.

 2. Kiltanauha
  Killan tunnolliset ja rehelliset jäsenet voivat lunastaa kiltanauhan itselleen killan myyntipäivystyksestä.

 3. Kunniamerkki
  Kunniamerkki myönnetään kunniajäsenille.

 4. Pienoiskunniamerkki
  Pienoiskunniamerkki luovutetaan kunniamerkin luovuttamisen yhteydessä.

 5. Ansiomerkki
  Ansiomerkki voidaan myöntää kunniatoimikunnan esityksestä killan hallituksen päätöksellä henkilölle, joka pyyteettömällä toiminnallaan on edistänyt killan pyrkimyksiä.

  Ansiomerkki myönnetään myös killan istuvan ja entisten hallitusten jäsenille.

 6. Pienoisansiomerkki
  Pienoisansiomerkki luovutetaan ansiomerkin luovuttamisen yhteydessä.

 7. Kiltanauhan sekä merkkien käyttö ja kantamistavat
  Kiltanauhaa sekä kunnia- ja ansiomerkkejä kannetaan vain puvussa tai juhlapuvussa.

  Myönnettyjen merkkien kanto-oikeus on elinikäinen. Merkkejä kannetaan kiltanauhan keskellä taikka asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla. Merkeistä kannetaan kerralla ainoastaan arvokkainta. Merkkiä kannetaan aina arvokkaasti ja sen arvolle sopivalla tavalla.

  Naisille kiltanauha asetetaan siten, että se kulkee lenkkinä oikealta olalta vasempaan lonkkaan, kuitenkin niin, ettei se ylitä paljasta olkapäätä. Olkapään ollessa paljaana kiltanauha kulkee puvun etu- ja takaosien yläreunoista oikealta vasempaan lonkkaan. Naiset voivat myös solmia kiltanauhan rusetiksi, joka kiinnitetään pukuun oikean rinnan yläpuolelle.

  Miehille kiltanauha asetetaan siten, että se kulkee liivien tai takin alla oikealta olalta edestä vasempaan lonkkaan.

 8. Kanto-oikeuden kumoaminen
  Killan hallitus voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi merkin tai kiltanauhan kantooikeuden henkilöltä, joka toistuvasti tai törkeällä tavalla on halventanut killan tai merkin mainetta.

Killan standaari

 1. Standaari voidaan myöntää kunniatoimikunnan esityksestä killan hallituksen päätöksellä henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai teoillaan edistänyt killan pyrkimyksiä.

Vuoden skiltalainen

 1. Vuoden skiltalainen on arvonimi, joka voidaan myöntää killan varsinaiselle jäsenelle, joka on kuluneen vuoden aikana osoittanut olevansa helposti lähestyttävä, killan asioista kiinnostunut sekä muita jäseniä innostava.

 2. Jäsenistö valitsee vuoden skiltalaisen keskuudestaan vähintään viikon kestävällä suljetulla äänestyksellä.

 3. Vuoden kiltalaisen arvonimi myönnetään killan vuosijuhlilla, ja sen käyttöoikeus jatkuu aina seuraaviin vuosijuhliin asti.

Kunniatoimikunta

 1. Killan hallitus nimittää kolmesta viiteen (3-5) jäsentä kunniatoimikuntaan, joka esittää perusteluineen killan hallitukselle marraskuun loppuun mennessä ansiomerkkien ja standaarien saajia. Mikäli kunniatoimikunnan esitystä ei hyväksytä, esityksessä mainitusta henkilöstä tai yhteisöstä ei tehdä merkintää killan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Palkintojen luovutus

 1. Erikseen myönnetyt ansiomerkit, standaarit sekä kunniajäsenyydet ja merkit luovutetaan palkituille killan vuosijuhlissa tai muussa juhlavassa tilaisuudessa. Palkinnot luovuttaa killan istuva puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan killan hallituksen osoittama henkilö. Kunnia- ja ansiomerkkien kantooikeus alkaa välittömästi luovutuksen jälkeen.

  Killan hallituksen jäsenille ansiomerkki luovutetaan toimikauden alettua.

Killan hymni

 1. Killan hymni on SIK-hymni, joka lauletaan Teekkarihymnin jälkeen kerran ja reippaasti, kun killan jäseniä katsotaan olevan riittävästi paikalla.

Muita määräyksiä

 1. Tämä ohjesääntö astuu voimaan välittömästi, kumoten samalla killan kokouksen 28.3.2012 hyväksymän Sähkökillan merkkiohjesäännön.